Tolketjenester

Oversettelser i forbindelse med personer som har ulike behov i forhold til forklaringer og oversettelser. Både telefontolk og tolketjenester der personlig oppmøte er nødvendig.

Referanse

Det kan vises til gode resultater med tanke på de syriske barnas utvikling på Børsa skole. I tillegg har det blitt brukt betydelig tid på å hjelpe norsktalende elever som også har vist å sette pris på veiledning. Det gjelder alle fag. Har også erfart at å kommunisere med kolleger blant annet fra Sudans arabisk. Arabiske dialekter fra Marokko til Syria beherskes.

Det har også blitt brukt betydelige ressurser på å forklare syriske foreldre hva som skjer og hvorfor. Det samme gjelder den andre veien i forhold til å få de norske til å forstå de arabiske kulturene. Kunnskap om arabisk kultur og historie har kommet godt til nytte. Fikk fort tilbakemelding på at mange potensielle åpne konflikter ble redusert et minimum at det var et godt klima mellom skole, barn og innvandrerforeldre i den perioden jeg var der i forhold til hvordan det var før.