Telefontolk

Har erfaring med å tolke via telefon. Kan gjøres uavhengig av lokasjon