Vikartjenester

Assistanse i barneskolen, barnehage og SFO

Kan bistå på mange felt. Har erfaringer fra barneskolen, barnehage og SFO. Det kan vises til gode resultater både fra Marokko og Norge.

REFERANSEEKSEMPLER

Barneskolen

Har erfaring som lærer i førskolen (5-7 år) i Marokko.

Har ellers jobbet som tospråklig assistent der en stor del av jobben også har vært å veilede de norske barna fra 1. til 7. klasse.

Leksehjelp

Lekse hjelp har vært en aktivitet som har vært hele oppveksten i tillegg til egne lekser. Har også hjulpet til på videregående nivå.

Barnehagen

Har jobbet i mange barnehager men spesielt et eksempel er vi stolte av.

Oppdraget var spesielt knyttet til ei arabisk jente som ikke snakket og som det var vanskelig å kommunisere med. Dette fordi hun sa ingenting. Spesielt fornøyd med at jenta jeg fikk ansvar etter ganske kort ble trygg nok til begynne å snakke, smile og le.  Ikke nok med det. At hun åpnet seg opp og begynte å fungere gjorde at også en annen jente som var stille også åpnet seg opp og begynte å blomstre.